zaterdag 2 februari 2013

"We are not the experts"

Een andere inspirerende ontmoeting tijdens ons bezoek aan het onderzoekscentrum USC was met Seth Kurzban. Seth is voormalig social worker, en doet als assistent professor onderzoek naar een zelfontwikkelde methode genaamd ‘Community Awareness Psycho Education’ (CAPE). De aanleiding voor het ontwikkelen van deze methode was dat Seth merkte dat cliënten van de psychiatrie, die erg geisoleerd waren, weinig contact hadden onderling. Hij ontwikkelde een manier om cliënten met elkaar in contact te brengen en hen meer gebruik te laten maken van elkaars steun en kennis in plaats van die van professionals. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat cliënten zich hierdoor meer empowert voelen en zelfverzekerder zijn mbt hun herstel. 

Kort samengevat bestaat CAPE uit 12 bijeenkomsten die worden gefaciliteerd door een sociaal werker. Belangrijk hierbij is dat de social worker zich niet opstelt als de expert maar zich enkel richt op het faciliteren van gesprekken tussen de deelnemers. De gesprekken gaan over onderwerpen die de groep bezig houden zoals voor jezelf opkomen, hoop, welzijn, medicatie of mindfullness. Voorafgaand aan de sessies worden een aantal basisregels besproken over respect voor elkaar, openstaan voor andere ideeën, empathie en geduld. Seth’s boodschap: laat de deelnemers weten dat zij de experts zijn en sluit aan bij hun belevingswereld. Het was een inspirerend en interessant verhaal, maar jammer genoeg was er onvoldoende tijd om met Seth dieper op zijn werk in te gaan. We hebben met hem afgesproken contact te onderhouden. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten