donderdag 13 juni 2013

HVA LEERT VAN KRACHTGERICHTE INITIATIEVEN USA

(artikel op hva.nl)


Voor de nieuwspagina van de HvA is Rosalie, één van de reizigers, geinterviewd:

Een roadtrip door de USA, maar dan om te leren van empowerment, herstel en ervaringsdeskundigheid van burgers. Een zeskoppige HvA-delegatie van onderzoekers en docenten reisde daarvoor 3 weken door de States. ‘Je ziet op straat de gevolgen van het ontbreken van de verzorgingsstaat: de vele daklozen, de armoede. Maar daar staan ontzettend mooie projecten tegenover, vaak van burgers zelf.’
Drie onderzoekers en twee docenten van het Domein Maatschappij en Recht reisden begin dit jaar samen met een collega uit de praktijk ruim 7000 km door alle windstreken van de VS.
‘Wij werken vanuit de krachtgerichte benadering, en die komt uit de VS. Dat is een heel positieve benadering: het gaat uit van de kracht van burgers zelf, en niet zozeer van cliënten. De VS is geen verzorgingsstaat, maar juist daarom komen ervaringsdeskundigen daar voor hun rechten op en zijn er veel initiatieven vanuit de gemeenschap zelf,’ zegt Rosalie Metze, onderzoeker bij Kenniscentrum Maatschappij en Recht.

Empowerment naast ellende

Troosteloze achterstandswijken, daklozen die rondom een vuurtje staan: de beelden van de ellende op de straten van de VS kennen we maar al te goed. Maar juist vanwege die harde zelfkant gebeurt van alles in talloze shelters, tehuizen en zelforganisaties: ‘Sociaal werkers en andere betrokken werken hier veel activistischer en waardegeladen. Ervaringsdeskundigen zetten zich vaak in als hulpverlener; cliënten hebben hier daarom veel meer een stem.’

WRAP: je eigen plan voor herstel

WRAPConsumers, peer workers, practitioners, managers, directeuren, studenten, onderzoekers, professoren: de delegatie sprak ze allemaal. Ook volgde een van hen in Oakland een WRAP-training. Dit Wellness Recovery Action Plan houdt in dat de cliënt een eigen plan maakt voor datgene wat hem/haar helpt bij herstel of in een nieuwe crisissituatie. Voor iedereen helpt iets anders, zo creëer je je eigen Wellness Toolbox. De HvA-onderzoekers gaan nu de mogelijkheden voor WRAP in Nederland onderzoeken.

Vrijheid of niets te verliezen?

De positieve empowerment-gerichte benadering in de VS heeft de delegatie geïnspireerd, maar-zo leerde de delegatie ook van professor Segal van Berkeley- self empowerment wil niet zeggen dat cliënten het allemaal zelf moeten oplossen. Een stabiele omgeving(huisvesting) is voor cliënten de beste voorspeller van kwaliteit van leven. Want anders wordt vrijheid synoniem voor nothing left to lose.
De delegatie neemt de geleerde lessen mee naar Nederland, en gaat het hier verwerken in het onderzoek, de beroepspraktijk en het curriculum. De twee docenten ontwikkelen nu gezamenlijk voor SPH en MWD een vak waarin de krachtgerichte benadering uit de VS terugkomt.

 Via: http://www.hva.nl/nieuws/2013/06/03/hva-delegatie-leert-van-burgeriniatieven-in-usa/