woensdag 5 oktober 2016

Begin bij het begin, onderzoek naar persoonlijke doelen van mensen die dakloos zijn

Lectoraten van AKMI presenteren over doelen van dakloze mensen op congres in Kopenhagen.Onder de titel ‘Just to have a small place of my own: personal goals of homeless people’ organiseerden onderzoekers van de lectoraten Armoede en Participatie en Outreachend Werken en Innoveren gezamenlijk een workshop tijdens de European Research Conference on Homelessness in Kopenhagen.

Er is al veel kennis over problemen van mensen die dakloos zijn, zoals verslaving en fysieke en mentale gezondheid, maar er is nog weinig onderzoek gericht op de persoonlijke doelen van mensen die dakloos zijn. Tijdens deze workshop liet Jorien van der Laan zien dat mensen die dakloos waren en net toegelaten werden tot de maatschappelijke opvang bijna allemaal tenminste één doel hebben. Deze doelen richtten zich veelal op materiële basisbehoeften: een dak boven het hoofd en een stabiele financiële situatie. Bovendien hing vertrouwen in het behalen van die doelen significant samen met de kwaliteit van leven (zie ook de cohort studie naar dak- en thuisloosheid).

Max Huber liet zien dat oud-bewonersvan Je Eigen Stek (JES), een opvangvoorziening in zelfbeheer, overwegend vooruitgang ervaarden in hun kwaliteit van leven, doordat ze een eigen huis kregen en stabiliteit vonden. Hoewel sociale relaties en zingeving tijdens JES geen grote rol speelden, bleken doelen op dit vlak na vertrek een uitdaging te vormen. Hij stelde zich daarbij de vraag of hier al tijdens verblijf bij JES aan gewerkt zou moeten worden.

Rosine van Dam verzorgde een presentatie waarin ze vertelde over motivatie voor financiële educatie voor mensen die dakloos zijn. Belangrijke elementen voor motivatie bleken o.a. het geven van overzicht over hun financiële situatie, het stellen van subdoelen, aansluiten bij de intrinsieke motivatie en samenwerken aan taken in plaats van dat professionals het overnemen.

Met deze presentaties wilden wij laten zien dat juist ook bij kwetsbare groepen persoonlijke doelen een belangrijk uitgangspunt kunnen én moeten zijn voor herstel. Uit de discussie nemen wij mee dat timing belangrijk is bij een persoonsgerichte aanpak: voor motivatie is het belangrijk om aan te sluiten bij de doelen die de persoon op dat moment heeft. Andere doelen zullen dus moeten wachten.

vrijdag 10 juni 2016

Uitnodiging opening Respijthuis Amerbos 22 juni 2016

De samenwerking in het Amsterdamse netwerk rondom herstel, ervaringsdeskundigheid en zelfbeheer heeft al verschillende mooie kleine en grote resultaten opgeleverd (zie www.krachtwerkontour.nl voor een overzicht). Eén van de meest concrete projecten is de recente opening van het Respijthuis Amerbos, een gezamenlijk initiatief van HVO-Querido, GGZ inGeest en Arkin met de HvA en Eropaf! als kennispartners. Binnenkort is de officiële opening en met veel plezier en trots presenteren we hieronder de uitnodiging.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Open middag
RESPIJTHUIS AMERBOS

woensdag 22 juni tussen 16:00-18:00

Amerbos 187-189
1025 ZC Amsterdam


Recentelijk heeft Respijthuis Amerbos haar deuren geopend. Het huis biedt uitkomst voor Amsterdammers met psychische kwetsbaarheid om even op adem te komen. De gasten zijn samen met de vrijwilligers en ondersteuners verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het Respijthuis. Tevens bieden wij gasten en medewerkers herstelbevorderende activiteiten. Alle medewerkers zijn ervaringsdeskundig.

Deze vorm van zelfbeheer en samensturing 

maakt Respijthuis Amerbos tot een unieke voorziening!


Wij zijn erg trots op Respijthuis Amerbos. U bent van harte welkom om de sfeer te proeven, voor informatie over het huis en hapjes en drankjes.

Wij horen graag of u wél of niet aanwezig bent: maria.stijntjes@hvoquerido.nl

Graag tot 22 juni!

Namens alle medewerkers van Respijthuis Amerbos