woensdag 11 november 2015

4e BIJEENKOMST ‘LEREN IN GEZELSCHAP’: vrijwilligers en ervaringskennis

voor netwerkpartners van de Amsterdamse Wmo-werkplaats ‘HOW’
Datum: woensdag 18 november van 14.45u – 17.00 u
Locatie: Vrijwilligersacademie, Keizersgracht 340-342 Amsterdam
(met aansluitend ruimte & tijd om met elkaar na te praten)
Hopelijk zijn jullie weer allemaal van de partij!
Beste partners, deze keer zijn we als netwerk te gast bij onze netwerkpartner: de Vrijwilligersacademie Amsterdam (http://vrijwilligersacademie.net/nl).

Aanleiding: De Vrijwilligersacademie Amsterdam geeft met partnerorganisaties professionele trainingen aan vrijwilligers in zorg en welzijn uit Amsterdam en omgeving. Zij willen onderzoeken hoe zij de ervaringen van vrijwilligers een prominentere plek kunnen geven tijdens trainingen.

Doel bijeenkomst: de Vrijwilligersacademie wil zicht op: 1) hoe zij in hun basiscursus meer ruimte kunnen maken voor de ervaringen van vrijwilligers en 2) welke instructies de trainers daarvoor nodig hebben.

Werkwijze: Na een inleiding door Herman Pasveer (trainer) en Lidie Nonnekes (ervaringsdeskundige trainer) gaan we in groepen uiteen. Ieder groepje gaat aan de slag met een thema dat centraal staat tijdens de basiscursus voor vrijwilligers. Zoals gewoonlijk krijgt u tijdens de bijeenkomst tijd om u in te schrijven voor een thema. We sluiten af met een gezamenlijke terugkoppeling.

Doelgroep: voor iedereen die bij de Amsterdamse Wmo-werkplaats betrokken is, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. (Wel graag opgeven bij Ingrid: i.bolier@hva.nl).
 
Programma:14.45u-15.00u: Inloop met koffie en thee
15.00u-15.10u: welkom en korte uitleg door Karin Hanekroot, directeur van de Vrijwilligersacademie
15.10u-15.30u: Inleiding Herman en Lidie
15.30u-16.30u: In groepen aan het werk: ruimte maken voor ervaringen van vrijwilligers & instructies voor trainers
16.30u-17.00u: Terugkoppeling

Locatie: Vrijwilligersacademie Amsterdam, Keizersgracht 340-342 in Amsterdam (http://vrijwilligersacademie.net/nl/contact )

Aanmelden bij Ingrid Bolier: i.bolier@hva.nl, graag onder vermelding van naam en (indien van toepassing) organisaties/functie. Er is beperkt plaats, dus aanmelding is een voorwaarde.