dinsdag 29 maart 2016

Slotconferentie Wmo- werkplaats: workshop 'stap samen op en fiets maar'

Een verslag van de workshop over het Tandeomontwikkeltraject (TOT) tijdens de Slotconferentie van de Wmo- werkplaats op 27 januari 2016. Het TOT is een cursus waarin ervaringsdeskundigen en professionals leren samenwerken als tandem.

Aanwezigen: ervaringsdeskundigen, hulpverleners, beleidsmakers en politici.
In deze workshop kregen deelnemers een beeld van de tandemcursus die in 2014 en 2015 ontwikkeld werd door ervaringsdeskundigen, docenten en onderzoekers. De workshop had als doel om een kijkje in de cursus te krijgen en gezamenlijk te ventileren over: wat is een tandemsamenwerking? hoe werken zij samen? Hoe gaan zij om met wrijvingen?
Deelnemers dachten actief mee, stelden vragen, waren kritisch en brachten eigen ervaringen in. De kennismaking was hiervoor een belangrijke katalysator en zorgde voor een ongedwongen sfeer. Na de kennismaking werden kloven besproken die in de tandemsamenwerking naar voren kunnen komen. Een van de deelnemers stelde een terechte vraag: "Moet de kloof eigenlijk gedicht worden?". De daaropvolgende dialoog leidde tot de bevinding dat het zou gaan om bewustwording en erkenning van kloven, en niet zozeer om het overbruggen. Toch waren de meningen hierover verdeeld. Een deelnemer vulde aan: "Het is zoeken naar gelijkwaardigheid in ongelijkwaardige posities, dat is een uitdaging". En: "In dialoog gaan zou een touwladder tussen de twee werelden kunnen zijn".
De workshop kreeg een diepgaandere dimensie op het moment dat ervaren tandempartners aan het woord kwamen, mede aan de hand van een filmopname. Deze filmopname liet de ingewikkeldheden zien die kunnen spelen tussen tandempartners: veranderende rollen, machtsongelijkheid en ongelijkwaardigheid. Bijzonder en waardevol dat de ervaringsdeskundige uit de film ook aanwezig was, zodat deelnemers vragen konden stellen. Ook werden praktijkvoorbeelden belicht door cursusdeelnemers. Zij maakten duidelijk hoe ingewikkeld het stimuleren van een tandemsamenwerking kan zijn, ook als je elkaar al lang kent. Een tandemcursus kan veel teweeg brengen: "De TOT heeft de band tussen ons versterkt en gestimuleerd, we kennen beter de overeenkomsten en verschillen en hoe je elkaar daarin kun aanvullen". Ook vanuit deelnemers kwamen interessante voorbeelden over kloven tussen hulpverleners en cliënten, o.a. over jongeren die in ogen van de hulpverlener de verkeerde vrienden kiezen en over het zoeken van een gepaste dagbesteding voor een jongere zonder te checken wat hij zelf wilde. Dit zijn voorbeelden die laten zien hoe belangrijk het is oor en oog te hebben voor elkaars binnenwereld, ruimte te creëren voor de ander en in dialoog te gaan over wrijvingen en botsingen.

Tot slot: het perspectief van:
  • Karin Hanekroot, directrice van de Vrijwilligers Academie: "Ik pleit voor het inzetten van ervaringsdeskundigen en trainers, we zijn actief bezig om de samenwerking te stimuleren en van elkaar te leren!".
  • Simona Karbouniaris, onderzoeker lectoraat ‘Participatie Zorg en Ondersteuning’ aan de Hogeschool Utrecht: "Een tandem heeft een kalibrerende functie, een tandem staat voor versnellen, afremmen en in beweging komen. De ene keer trapt de een, de andere keer de ander, maar je bent wel altijd samen".
Voor meer informatie over tandemsamenwerking, ervaringsdeskundigheid en de tandemcursus zie:
  • Het andere perspectief door Henrike Kowalk
  • Film van de Wmo-werkplaats Amsterdam over tandems: https://vimeo.com/150270468 
  • Producten uit Wmo-werkplaats en Who knows?! (zoals praktijk- en implementatiebeschrijving ervaringswerk en begrippenkader ervaringsdeskundigheid): krachtwerkontour 
  • Het handboek voor de Tandemcursus is op aanvraag (p.l.f.sedney@hva.nl) beschikbaar.
We willen iedereen bedanken die bij de workshop aanwezig en betrokken was. Bedankt voor jullie bijdragen in deze zoektocht naar de tandemsamenwerking en hopelijk kunnen we er in co-creatie verder vorm aan geven!