maandag 30 september 2013

UITNODIGING

SLOTSYMPOSIUM RAAK-project Who knows?! 

Over de inzet van ervaringsdeskundigheid in de beroepspraktijkDatum: donderdag 31 oktober 2013

Tijd: 13.00 - 17.00 uur (met aansluitend ruimte & tijd om met elkaar na te praten)

Kosten: symposium is kosteloos

Locatie: Mozes en Aäronkerk (Ingang: Waterlooplein 207)


Doel Slotsymposium


De afgelopen twee jaar hebben de samenwerkingspartners Arkin, GGZ inGeest, HvO-Querido, het Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid (IGPB) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een aantal praktijken waarin gewerkt wordt met ervaringsdeskundigheid (verder) ontwikkeld en met onderzoek ondersteund, en het Traject Opleiding Ervarings Deskundigheid (TOED) geëvalueerd. De samenwerkingspartners wilden op deze wijze inzicht verkrijgen in de verschillende wijzen van inzet van ervaringsdeskundigheid in de beroepspraktijk, de beleving van cliënten met betrekking tot de inzet van ervaringsdeskundigheid, en wat nodig is voor zowel de ‘reguliere’ professional als de ervaringsdeskundige in termen van competenties, randvoorwaarden en handelingsruimte bij de inzet van ervaringsdeskundigheid. Tijdens dit slotsymposium worden de uitkomsten van dit project gepresenteerd.


Doelgroep slotsymposium


Het symposium is bedoeld voor iedereen die bij het project betrokken is geweest en voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp ervaringsdeskundigheid in de beroepspraktijk. Dus stuurt u deze uitnodiging vooral door naar collega’s en/of andere geïnteresseerden. Ook zij zijn van harte welkom!

Dagvoorzitter: Arend Jan Heerma van Voss


Programma


13.00: Ontvangst met koffie & thee
13.30: Welkomstwoord & korte achtergrond RAAK-project Who knows?!
13.45: Presentatie onderzoeksresultaten RAAK –Who knows?! door Joep Holten en Max Huber ((docent)onderzoekers Hogeschool van Amsterdam)
14.15: Panel reflecteert op eindproducten RAAK-Who knows?!
14.50: Uitreiking boekjes & dank aan betrokken Communties of Practice
15.00: Martijn Kole (HEE docent & adviseur raad van bestuur stichting beschermende woonvormen Utrecht en) aan ’t woord
15.15 - 15.45: Koffie- en theepauze
15.45 - 16.45: Uiteen in workshops:
1. Evaluatie van de TOED
2. Het Wellness Recovery Action Plan (WRAP)
3. In gesprek met diverse praktijken over de inzet van ervaringsdeskundigheid
4. Ervaringsdeskundigheid in het HvA-onderwijs
5. In gesprek over de toekomst: hoe gaan we verder?
16.45: Napraten nav de ‘flappengallerij’

We horen wel graag of u bij het symposium aanwezig bent in verband met de benodigde catering. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven dan kan dat alsnog via deze link: bij Gudy Koning (mocht dat niet lukken, dan kunt u ook mailen naar: g.koning@hva.nl)

Hopelijk tot dan!

Vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s en de samenwerkingspartners,

Lisette Desain
Projectleider Who knows?!
Lectoraat Outreachend werken en Innoveren
Kenniscentrum Maatschappij en Recht
Hogeschool van Amsterdam/ DMR

woensdag 11 september 2013

Vooraankondiging Slotsymposium RAAKproject Who knows?!


Graag alvast in uw agenda noteren:
do 31 oktober 2013 van 13.00u-17.00u (met aansluitend een borrel).

Op die dag vindt het slotsymposium  plaats van het RAAKproject Who knows?!

Doel Slotsymposium
De afgelopen twee jaar hebben de samenwerkingspartners Arkin, GGZ inGeest, HvO-Querido, het Instituut
voor Gebruikers Participatie en Beleid (IGPB) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een aantal praktijken in ervaringsdeskundigheid (verder) ontwikkeld en met onderzoek ondersteund, en het Traject Opleiding Ervarings Deskundigheid (TOED) geëvalueerd. De samenwerkingspartners wilden op deze wijze inzicht verkrijgen in de verschillende wijzen van inzet van ervaringsdeskundigheid in de beroepspraktijk. Daarnaast stond de beleving van cliënten rond de inzet van ervaringsdeskundigheid centraal en werd de behoefte onderzocht van zowel de ‘reguliere’ professional als de ervaringsdeskundige in termen van competenties, randvoorwaarden en handelingsruimte bij de inzet van ervaringsdeskundigheid. Tijdens dit slotsymposium worden de uitkomsten van dit project gepresenteerd.

Doelgroep Slotsymposium
Het symposium is bedoeld voor iedereen die bij het project betrokken is geweest en voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp ervaringsdeskundigheid in de beroepspraktijk. Dus s
tuurt u deze vooraankondiging vooral door naar collega’s. Ook zij zijn van harte welkom!

De officiële uitnodiging met het programma en de locatie volgt na de zomervakantie (wordt een locatie in Amsterdam).

We horen graag of u bij het symposium aanwezig bent in verband met capaciteit van de ruimte en benodigde catering. U kunt zich opgeven via deze link:  bij Gudy Koning  (mocht dat niet lukken, dan kunt u ook mailen naar: g.koning@hva.nl)

Hopelijk tot dan!