maandag 16 december 2013

Verzamelpost: updates en oproepen over ervaringsdeskundigheid & zelfbeheer

In de laatste week voor kerstmis een verzamelpost met kleine updates en korte oproepen.

Onderzoek oud-bewoners Je Eigen Stek, oproep stagiaires sociaal werk/sociale wetenschappen

De HvA en Eropaf! & Co u.a. gaan samen onderzoek doen naar de oud bewoners van Je Eigen Stek JES is een doorstroomvoorziening voor voormalig dak- en thuislozen in zelfbeheer. Naar de werking van de voorziening is door de HvA en het Trimbos onderzoek gedaan (zie voor rapporten en andere info deze overzichtspagina). De uitkomsten zijn samengevat in deze presentatie.

Voor dit onderzoek zoeken wij stagiaires sociaal werk/sociale wetenschappen die i.h.k.v. hun scriptie of naast hun studie mee willen werken aan het onderzoek. Binnen het onderzoek werk je samen met een ervaringsdeskundige, onder begeleiding van ervaren onderzoekers, om contact te zoeken met zoveel mogelijk van de circa 60 oud-bewoners. Doel is hen te bevragen over hun huidige leven en de toegevoegde waarde van hun verblijf in JES. Taken zijn voornamelijk: meewerken aan het ontwerpen van een vragenlijst, pro-actief en creatief werven van respondenten (vd 60), interviews afnemen (open en gestructureerd) en data-analyse. Er zijn mogelijkheden om je scriptie aan dit onderwerp en onderzoek te koppelen. Subonderwerpen voor je scriptie zouden dan bijvoorbeeld kunnen zijn: sociale integratie, dagbesteding, etc. Looptijd: januari/ februari werving, maart en april dataverzameling, daarna analyse.
(JES).

Voor meer informatie en aanmelden: a.huber@hva.nl 

Verhalen van de straat gaat van start - deelnemers gezocht

In januari beginnen we met project 'Verhalen van de straat'. Zes tot acht (voormalig) dak- en thuislozen krijgen van de Verhalenman (Karel Baracs) een cursus verhalen vertellen. Dinsdag 14-1-14 om 14:00 beginnen we met een publieke startbijeenkomst. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Karla Nijnens. Voor in de agenda: het verhalenfestival waar cursisten hun verhaal vertellen is op 21 maart 2014, de start van de lente. Voor meer informatie klik hier.
Ter inspiratie, onlangs heeft Jamal Mechbal, oud-voorzitter en tegenwoordig secretaris bij JES zijn verhaal vertaald bij TEDx, hier terug te zien.

Who Knows?!: afronding & verder met ervaringsdeskundigheid

31 oktober j.l. hadden wij het slotsymposium van het RAAK-Who Knows?! project. Eerder verscheen op dit blog al het verslag van Henrike Kowalk, die ook het prachtige beeld van de voorkant van de duopublicatie maakte, ook rechtsboven op deze site te zien. Deze duopublicatie is samen met alle producten en andere informatie over ervaringsdeskundigheid hier te vinden. Hier is ook het Beroepscompetentieprofiel voor ervaringsdeskundigen te vinden van GGZ Nederland e.a. over kern, taken en competenties van ervaringsdeskundigen. Overigens is in de USA het Western Mass RLC ook bezig met een Declaration on peer roles.

Recentelijk is ook de vierde en laatste nieuwsbrief van het RAAK-Who Knows?! project verschenen, met naast vele andere onderwerpen, ook de aankondiging van het eerste Amsterdamse documentaire festival over ervaringsdeskundigen. Verder aandacht voor de betrokkenheid van studenten, bezoek uit het buitenland, tips uit de praktijk en meer.

Tijdens het slotsymposium is in een op de toekomst gerichte workshop met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties gesproken over hoe we vorm willen geven aan verdere ontwikkeling en samenwerking.  Gesproken is over een nieuw stedelijk samenwerkingsverband waarbinnen de krachten gebundeld kunnen worden. Daarmee wordt de basis onder de verschillende initiatieven binnen organisaties steviger en wordt gezamenlijk gewerkt aan ontwikkeling en versteviging van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Onderdeel hiervan is een fysieke plek, waar (aspirerende) ervaringsdeskundigen elkaar kunnen ontmoeten, opleidingen kunnen volgen en intervisie en supervisie kunnen krijgen. Daarbij kunnen we ons laten inspireren door projecten uit binnen- en buitenland, waar zorgorganisaties, cli├źntorganisaties en onderwijsinstituten gezamenlijk optrekken, zoals bijvoorbeeld Markieza in Eindhoven. Een eerste concrete stap is dan ook om gezamenlijk op bezoek te gaan bij deze organisatie ter inspiratie. De komende maanden gaan we met elkaar werken aan het ontwerp en het ontwikkelen van dit initiatief.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er in de tussentijd niks gebeurt. Naast alle lopende ontwikkelingen en praktijken wordt ook samengewerkt aan de verdere implementatie in de praktijk. Ter ondersteuning daarvan is de HvA een aanvraag aan het indienen, samen met praktijkpartners, gericht op de ondersteuning van de implementatie van WRAP en het ontwikkelen van een train-de-trainer opleiding voor ervaringsdeskundigen. Daarnaast is begin dit jaar deze website, krachtwerkontour.nl, gestart. Naast nieuws en updates is ook een steeds groeiend naslagwerk onderdeel, bestaand uit rapporten, artikelen, films, onderwijsmodulen en links naar organisaties. De komende jaren gaan we dit met elkaar verder ontwikkelen en vullen.

De doelstelling waarmee het RAAK-Who Knows?! project is gestart blijft dan ook de komende jaren gelden voor het netwerk: samen werken aan de ontwikkeling van de inzet van ervaringsdeskundigheid gericht op herstelondersteuning.