dinsdag 9 februari 2016

Bezoek NYU Silver School of Social Work aan HvA

Van maandag 15 tot vrijdag 19 februari hebben het AKMI en de opleiding MWD twee Amerikaanse Social
Work onderzoekers op bezoek: Deborah Padgett, professor aan de New York University en Kendall Atterbury, PhD-student, consultant van Community Acces (een grote zorgaanbieder) en ervaringsdeskundige. Zij zijn uitgenodigd voor een tegenbezoek, nadat onderzoekers, docenten en ervaringsdeskundigen vorig voorjaar bij NYU op bezoek zijn geweest.

Het programma bestaat uit ontmoetingen met studenten, docenten, professionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen tijdens bijeenkomsten en gastlessen. Deze zullen gaan over sociaal werk in New York, onderzoeksmethoden, de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid en nieuwe beloftevolle methoden in het sociaal werk. Veel nieuwe methoden in het sociaal werk (bijvoorbeeld het krachtgericht werken) komen uit Amerika. Tegelijkertijd hebben ze in Amerika ook al langer ervaring met een kleinere overheid en een grotere aanspraak op eigen kracht. Dit is een mooie kans om uit eerste hand van onderzoekers die de praktijk van het sociaal werk goed kennen te horen hoe dit er uit ziet en hoe hier mee om te gaan.
Tijdens de week zijn er vier publieksbijeenkomsten, allen op de Amstelcampus:

Dinsdag 16 februari - 14.30 uur: Grote kansen en uitdagingen voor het sociaal werk.
Deborah Padgett, lid van de commissie die in Amerika deze uitdagingen heeft vastgesteld, leidt deze bijeenkomst in. Deze bijeenkomst richt zich op iedereen die betrokken is bij het sociaal werk: professionals, studenten, docenten, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers. De voertaal is Nederlands, met uitzondering van de lezing van Deborah Padgett. Locatie: gemeenschappelijke ruimte 8 ste verdieping MLH, Wibautstraat 5a.

Woensdag 17 februari - 15.00 uur: Ontstaansgeschiedenis en actuele ontwikkelingen van Housing First in New York.
Deborah Padgett geeft een lezing over haar nieuwe boek Housing First. Deze methode is ontwikkeld in New York, maar ondertussen over de hele wereld verspreid. De lezing richt zich vooral op de praktijk van Housing First. De voertaal is Engels. De lezing vindt plaats in de open ruimte op de 1e verdieping in het MLH. Locatie: open ruimte 1 e verdieping MLH, Wibautstraat 5a.  
 Donderdag 18 februari - 12.30: Sociaal werk onderzoek in het onderwijs
Power lunch over sociaal werk onderzoek in onderwijs op verschillende niveaus. Locatie: 7.A.04 (pantry MWD) MLH, Wibautstraat 5a.

Donderdag 18 februari - 15.00 uur: Critical friendship: het matchen van ervaringskennis, wetenschap en professionele vaardigheid.
Kendall Atterbury geeft een lezing over hoe je ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis in onderwijs en onderzoek kan combineren. Zij combineert deze kennisbronnen in haar werk, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van een lesprogramma waar studenten en ervaringsdeskundigen samen werken. De lezing en aansluitende discussie richt zich vooral op docenten, ervaringsdeskundigen en onderzoekers die met dit onderwerp bezig zijn, maar andere ge├»nteresseerden zijn ook van harte welkom. De voertaal is Engels. Locatie: 03A26, WBH, Wibautstraat 3b.


Heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Max Huber: a.huber@hva.nl