Over ons

Paulina Sedney, promovenda
Paulina is in 2005 afgestudeerd van de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlening (HvA) waarna zij als onderzoeker verbonden bleef aan het Kenniscentrum Maatschappij en Recht van de HvA. Hier werkt ze bij het Lectoraat Outreachend Werken en Innoveren. Momenteel houdt zij zich bezig met onderzoek naar en het opzetten van projecten rond herstel en de inzet van ervaringsdeskundigen in de praktijk en het onderwijs voor het project Who knows?! Dit project is onderdeel van haar promotieonderzoek en wordt mede mogelijk gemaakt door een RAAK-subsidie. Een belangrijke focus in dit onderzoek is WRAP: Wellness Recovery Action Plan. Deze zelf-management methode uit de VS is voor de Nederlandse GGZ relatief nieuw. Paulina volgt 15 ervaringswerkers die vanaf begin 2013 getraind zullen zijn in WRAP. Verder is ze oa betrokken bij de Landelijke Denktank Onderwijs en Ontwikkeling rondom Ervaringsdeskundigheid en Klankbord Makelen in Ervaringsdeskundigheid. Als docentonderzoeker is zij verbonden aan de minor Outreachend werken. Eerder publiceerde zij samen met collega’s over outreachend werk-projecten en leverde haar medewerking aan projecten over armoedebestrijding en informele zorg.  

Max A. Huber, onderzoeker, ontwikkelaar
Max is in 2009 afgestudeerd als maatschappelijk werker aan de Hogeschool van Amsterdam op een onderzoek naar netwerkversterking in de maatschappelijk opvang. Tijdens zijn studie heeft hij werkervaring opgedaan met verschillende vormen van outreachend werken.Tegelijk met zijn afstuderen is hij als onderzoeker gaan werken voor het onderzoeksprogramma Outreachend Werken, Preventie en Herstel (nu het lectoraat Outreachend werken & innoveren) bij de Hogeschool van Amsterdam, waar hij meerdere onderzoeken in de maatschappelijke opvang heeft gedaan, onder andere naar zelfbeheer. In 2011 heeft hij de master Social Policy and Social Work in Urban Areas aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Voor zijn masterscriptie heeft hij onderzoek gedaan naar de handelingsruimte van professionals in de maatschappelijke opvang. Naast zijn werk bij de HvA is hij sinds 2009 betrokken bij de stichting Eropaf, onder andere bezig bij het meld- en steunpunt voorkomen huisuitzettingen. Vanaf mei 2011 tot juli 2012 heeft hij als ondersteuner gewerkt bij twee projecten gericht op beleidsparticipatie van burgers in een kwetsbare positie bij Cliëntenbelang Amsterdam (zie ook WMO GGZ Ambassadeurs). Hij publiceert regelmatig over onderzoek en andere onderwerpen, o.a. het boek Samensturing in de maatschappelijke opvang, het Manifest Eropaf 2.0 en Wij kunnnen het beter, handreiking zelfbeheer. Al vanaf het begin van zijn studie richt hij zich op uitdaging van het stimuleren van eigen regie van burgers (al dan niet in een kwetsbare positie) vanuit een zorgzame relatie, zonder te verwaarlozen of te vertroetelen.

Elisa Passavanti
Elisa is sinds 2003 docent en supervisor bij SPH, HvA, en vanaf 2011 betrokken bij de WMO werkplaats. Begonnen als verpleegkundige heeft zij in de GGZ afwisselend als groepsbegeleider, als manager en als ondersteuner van cliëntenparticpatie gewerkt. Vanaf 1996 richtte zij samen met cliënten verschillende cliëntgestuurde projecten op, waaronder een artotheek en een dagactiviteitencentrum. Tot voor kort was zij ondersteuner/ coach bij zorghotel Pitstop in Haarlem. Bij SPH heeft zij de inzet van ervaringsdeskundigen als gastspreker geïntroduceerd, de minor ggz-agoog ontwikkeld en is zij docent bij de  TOED (opleiding ervaringsdeskundigheid) en GEO (opleiding ervaringsagoog). Haar drive is dat mensen ‘die anders zijn’ erbij horen, gezien worden en behandeld worden als mens die ertoe doet en die met zijn/ haar aanwezigheid en eigenheid de wereld verrijkt. Dit is een droom die vanuit haar persoonlijke behoefte aan hetzelfde is ontstaan: vrij mogen zijn in gebondenheid.
Zij is nu student van de Master Social Work.

Eefje Driessen, docent-onderzoeker
Eefje is in 2004 afgestudeerd als sociaal pedagogisch hulpverlener aan de Hogeschool van Amsterdam. Na deze studie heeft zij de master ‘multiculturalisme in vergelijkend perspectief’ afgerond aan de Universiteit van Utrecht. Kort daarna werd zij aangenomen bij de Hogeschool van Amsterdam als docente bij de opleiding SPH. Zij geeft daar nu onder andere les bij de minor GGZ agoog, in deze minor hebben de thema’s herstel, zelf regie, empowerment en ervaringsdeskundigheid een belangrijke plaats. Tevens is Eefje programma eigenaar van twee vakken die over empowerment gaan. Vanaf afgelopen februari is zij als docent onderzoeker voor één dag in de week betrokken bij het RAAK project ‘Who knows?!’ dit is een onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de reguliere hulpverleningspraktijk.


Michiel Lochtenberg, ondersteuner maatschappelijke opvang in zelfbeheer
Michiel is in 2010 afgestudeerd als maatschappelijk werker aan de Hogeschool van Amsterdam. Voor zijn afstudeerproject heeft hij in het kader van de Wmo-werkplaats een vergelijkend onderzoek gedaan naar de samenwerkingsrelatie tussen betrokken professionals en bewoners van opvangvoorzieningen in zelfbeheer. Momenteel werkt hij als ondersteuner bij Je Eigen Stek (HVO-Querido), een voorziening voor voormalig daklozen in zelfbeheer. Daarnaast volgde hij de opleiding Master Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn opleiding staat in het teken van het scherper krijgen van de rol van de professional in cliëntgestuurde organisaties en zelfbeheerde voorzieningen.


Joep Holten, docent-onderzoeker
Joep werkt sinds 2009 als docent Maatschappelijk werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam Domein Maatschappij en Recht. Voor die tijd werkte hij als outreachend maatschappelijk werker (bij Stichting de Tussenvoorziening) en als woonbegeleider (bij Leger des Heils) voor dak- en thuislozen. In 2005 rondde hij zijn master opleiding Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht af. Vanaf studiejaar 2012 is hij als docentonderzoeker betrokken bij het project Who knows?!, een onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de beroepspraktijk.




Rosalie Metze, promovenda
Rosalie is in 2005 afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarna is zij als Hogeschool Onderzoeker In Opleiding (HOIO) voor het kenniscentrum gaan werken. In deze functie is zij verder gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam en in juni 2008 heeft zij de Engelstalige sociologie master Social Policy and Social Work in Urban Areas afgerond. Nu werkt ze als Onderzoeker bij het lectoraat ‘Outreachend werken en Innoveren. In die functie doet zij onderzoek naar de implementatie van nieuwe outreachende en systeemgerichte methodieken en modellen, zoals Eropaf! en Eigen Kracht-conferenties, binnen de maatschappelijke dienstverlening. Ook is zij als docentonderzoeker verbonden aan de minor Outreachend werken. Sinds 1 december 2010 houdt zij zich voornamelijk bezig met een promotieonderzoek naar het vergroten van de ervaren zelfregie bij kwetsbare ouderen door middel van de inzet van Eigen Kracht-conferenties. Dit promotieonderzoek is onderdeel van het ZonMw onderzoek ‘Als krachten afnemen – Eigen Kracht-conferenties voor ouderen

Henrike Kowalk, onderzoeker
Henrike is ervaringsdeskundige in de GGZ en betrokken bij verschillende projecten van Cliëntenbelang
Amsterdam. Als GGZ/Wmo Ambassadeur functioneert zij als brug tussen de moeilijk bereikbare GGZ doelgroep en de gemeente Amsterdam. Daarnaast ondersteunt zij mensen individueel en geeft ze trainingen aan professionals. Henrike is sinds januari 2011 in de rol van ervaringsdeskundige en onderzoeker aan de Hogeschool verbonden.Henrike vindt het belangrijk om in haar activiteiten vooroordelen & stigma’s over mensen te tackelen. Andere speerpunten van haar zijn het bevorderen van gelijkwaardigheid, de humane benadering in het hulpverleningscontact en de waarde van creativiteit tijdens herstelprocessen. Naast deze werkzaamheden is ze o.a. geïnteresseerd in niet-westerse culturen. Zo heeft ze vrijwilligerswerk verricht in Ghana bij een project rondom huiselijk geweld in traditionele dorpjes.

Linde Remmelink, Hogeschool Onderzoeker in Opleiding (HOIO)
Linde is in 2013 afgestudeerd als maatschappelijk werker aan de Hogeschool van Amsterdam.
Zij is geïnspireerd door de gedachte dat krachten ontstaan door het tonen van kwetsbaarheid. Daarnaast heeft zij grote interesse in de leefwereld van haar medemens: wat hij of zij doet, denkt, voelt, droomt en zegt. Zij ziet eigen kracht, kwetsbaarheid en zelfreflectie van mensen als uitgangspunt voor elke relatie. 
Alvorens de start van de opleiding wist ze dat deze sector voor haar weggelegd is. Zij deed kennis en ervaring op bij Doenja Dienstverlening te Utrecht bij het Algemeen Maatschappelijk Werk. In haar vierde jaar van de opleiding MWD koos zij voor de minor ‘GGZ- agoog’, waarin ze een breed scala aan kennis op deed over onder andere psychopathologie, herstelgericht werken, cliënt- en familieperspectief en de presentiebenadering. Zij zocht meer uitdaging in haar studie en toonde motivatie om deel te nemen aan het excellentieprogramma. Naast een Europese uitwisseling in Leeds over ‘streetwork’ deed zij onderzoekservaring op bij het Kenniscentrum Maatschappij en Recht, lectoraat ‘Outreachend Werken en Innoveren’. Met haar afstudeerscriptie verdiepte zij zich in herstel, zelfredzaamheid en wonen in zelfbeheer met betrekking tot jongeren met autisme. Momenteel is zij werkzaam bij het Kenniscentrum, waar ze deel uit maakt van een onderzoeksteam. Het team doet onderzoek naar herstel, empowerment, ervaringsdeskundigheid en eigen kracht van burgers in een kwetsbare positie binnen onze samenleving.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten