woensdag 5 oktober 2016

Begin bij het begin, onderzoek naar persoonlijke doelen van mensen die dakloos zijn

Lectoraten van AKMI presenteren over doelen van dakloze mensen op congres in Kopenhagen.Onder de titel ‘Just to have a small place of my own: personal goals of homeless people’ organiseerden onderzoekers van de lectoraten Armoede en Participatie en Outreachend Werken en Innoveren gezamenlijk een workshop tijdens de European Research Conference on Homelessness in Kopenhagen.

Er is al veel kennis over problemen van mensen die dakloos zijn, zoals verslaving en fysieke en mentale gezondheid, maar er is nog weinig onderzoek gericht op de persoonlijke doelen van mensen die dakloos zijn. Tijdens deze workshop liet Jorien van der Laan zien dat mensen die dakloos waren en net toegelaten werden tot de maatschappelijke opvang bijna allemaal tenminste één doel hebben. Deze doelen richtten zich veelal op materiële basisbehoeften: een dak boven het hoofd en een stabiele financiële situatie. Bovendien hing vertrouwen in het behalen van die doelen significant samen met de kwaliteit van leven (zie ook de cohort studie naar dak- en thuisloosheid).

Max Huber liet zien dat oud-bewonersvan Je Eigen Stek (JES), een opvangvoorziening in zelfbeheer, overwegend vooruitgang ervaarden in hun kwaliteit van leven, doordat ze een eigen huis kregen en stabiliteit vonden. Hoewel sociale relaties en zingeving tijdens JES geen grote rol speelden, bleken doelen op dit vlak na vertrek een uitdaging te vormen. Hij stelde zich daarbij de vraag of hier al tijdens verblijf bij JES aan gewerkt zou moeten worden.

Rosine van Dam verzorgde een presentatie waarin ze vertelde over motivatie voor financiële educatie voor mensen die dakloos zijn. Belangrijke elementen voor motivatie bleken o.a. het geven van overzicht over hun financiële situatie, het stellen van subdoelen, aansluiten bij de intrinsieke motivatie en samenwerken aan taken in plaats van dat professionals het overnemen.

Met deze presentaties wilden wij laten zien dat juist ook bij kwetsbare groepen persoonlijke doelen een belangrijk uitgangspunt kunnen én moeten zijn voor herstel. Uit de discussie nemen wij mee dat timing belangrijk is bij een persoonsgerichte aanpak: voor motivatie is het belangrijk om aan te sluiten bij de doelen die de persoon op dat moment heeft. Andere doelen zullen dus moeten wachten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten