dinsdag 29 januari 2013

Strenghts Institute - KU School of Social Welfare


Bij het Strengths Institute of the University of Kansas ontmoeten wij Rick Goscha (director of Training and Strengths Model Projects), Doug Marty (Program Manager), Sadaaki Fukui (research associate) en Ally Mabry (consultant, trainer).

Het Strenghts Institute tekende in 1988 een contract met de staat voor de 'strength model'. Charles Rapp is een van de oprichters van dit model. Sinds 1988 is het Strenghts Institute training gaan geven en data gaan verzamelen, wat heeft geleid tot het implementeren van de strength based model als evidence based practice begin jaren 0 van deze eeuw. Bijna iedere organisatie in de staat werkt nu met dit model, wat het moeilijk maakt om een RCT onderzoek te doen. Bovendien zien zij het als een ethische kwestie, omdat door het doen van een RCT onderzoek de helft geen behandeling krijgt. Daarom doen zij nu onderzoek aan de hand van mixed methods en participatory action research. In de focusgroepen betrekken zij 'peers'.

Wat het Strengths Institute volgens hen bijzonder maakt, is de nauwe relatie tussen de staat, Universiteit, organisaties en 'consumers'. Dit is uniek in het land. Alles wat zij doen is vanuit het perspectief van de cliënt. "Everyhing focuses on, how does it benefit the cliënt". En niet vanuit instituten. Het Strengths Institute werkt met allerlei soorten consumer based initiatives en peer support work. Daarnaast heeft de Universiteit een 'consumers provider class'. Mensen die diensten ontvangen in de geestelijke gezondheidszorg, leren tijdens college vaardigheden die kunnen leiden tot vinden en behouden van een baan (soms als ervaringsdeskundige).

Naar aanleiding van de presentatie van Paulina en Eefje over het onderzoek naar ervaringsdeskundigheid begint gesprek over hoe in Kansas het proces van inzetten van ervaringsdeskundigen is verlopen. Ook in Kansas is (en gaat nog steeds) het inzetten van peers gepaard met spanningen en roept een aantal vragen op: Wat is de rol van peers? Hoe gaan zij om met vertrouwelijkheid en grenzen in relatie met cliënten? Wat is hun ervaring en hoe wordt dat ingezet?

Een belangrijke stap richting meer werkgelegenheid voor 'peers' is dat nu de overheid de 'peer services' betaalt. Omdat zulke beslissingen worden genomen op 'state level', zijn een aantal medewerkers van het instituut peer support gaan promoten. Dat deden ze met het geld van de Universiteit, omdat zij onafhankelijk zijn ten opzichte van de staat. Nu heeft de staat Medicaid gewijzigd en is het de vraag hoe zij peers kunnen inzetten in de dienstverlening. Daarin heeft de Strengths Instituut een belangrijke rol.

Tijdens het gesprek leggen we uit dat Nederland de discussie voert over wat voor ervaring iemand moet hebben en hoe die ervaring ingezet kan worden in de organisatie. Als reactie daarop zeggen zij dat het de uitdaging voor de organisatie is om een missie en visie te schrijven waarin peer support is opgenomen. Organisaties kunnen meerdere en verschillende manieren hebben om peer specialists te incorporeren. Uiteindelijk gaat het ook om respect, houding en bejegening, en maakt het weinig uit of een team wel of niet een peer specialist heeft. Het gaat er om dat professionals het pad van de cliënten volgen, niet die van henzelf. Het is de vraag hoe organisaties mensen kunnen helpen om verder te kunnen gaan met hun leven. Daarin is de houding het belangrijkste. Een psychiater kan de expert zijn in medicijnen, maar kan tegelijkertijd een slechte houding hebben. En uiteindelijk weet de cliënt zelf het beste hoe hij of zij de medicijnen ervaart. KU heeft een model CommonGround benadering ontwikkelt waarin het personeel en de cliënten samen beslissingen nemen over het gebruik van medicijnen en andere welzijnsstrategieën in het herstelproces.

Op het einde geven onze gastheren aan ieder drie boeken kado:

Pathways to Recovery. Group Facilitator's Guide.
Pathways to Recovery. A Strenghts Recovery Self-Help Workbook.
The Trail is the Thing. A Year of Daily Reflections based on Pathways to Recovery

Geen opmerkingen:

Een reactie posten