maandag 14 januari 2013

It has to come from all directions, CTI & School of Social Work Hunter college

Via het C4SI zijn we in contact gekomen met Dan Herman en Sally Conover. Zij hebben veel onderzoek gedaan naar Critical Time Intervention. Dit is een case-management methode die mensen begeleidt vanuit een onstabiele leefsituatie (straat, opvang, ziekenhuis) naar een stabiele leefsituatie (een eigen huis). De methode wil deze transitie zo goed en duurzaam mogelijk laten verlopen en brengt de persoon in kwestie daarna in contact met community support. Met behulp van het CTI Global Network coördineren zij verder onderzoek en bieden zij training en coaching. Dit netwerk is gelieerd aan de Silberman School of Social Work, onderdeel van Hunter college en werkt voor de trainingsonderdelen samen met C4SI. Beiden gesprekspartners zijn ook aan de opleiding verbonden, Dan als associate dean.

In Amerika is Social Work vooral een master opleiding. Op bachelor niveau kunnen wel vakken gevolg worden, maar in de praktijk hebben de meeste social workers een master. In New York zijn er zes graduate schools, waar studenten hun master kunnen halen. De Silberman School waar wij nu zijn, is de enige publiek gefinancierde, waardoor de studentenpopulatie hier etnisch diverser is en meer van uit achterstandsgemeenschappen komt. In het eerste jaar hebben ze ongeveer 500 studenten. Een gedeelte daarvan heeft zelf een (openlijke) achtergrond als peer en is binnengekomen via bijvoorbeeld Howie the Harp, waar we gister waren.
  
In het onderwijs is steeds meer aandacht voor recovery, peer support en dergelijke, en worden ook peers als gastdocenten ingezet. Als studenten vervolgens in de praktijk komen, blijkt dat ze niet zoveel kunnen met die kennis. De praktijk is gemiddeld genomen erg conservatief en staat niet open voor nieuwe ideeën van studenten. Het systeem waarbinnen de zorg georganiseerd is, remt ook innovatie af. Bijvoorbeeld door peer support niet te erkennen als te financieren zorg. Dan en Sally waarschuwen ons dan ook dat wij vooral de krenten in de pap bezoeken en dat het zorgsysteem als geheel nog lang niet zover is. Daarom is het belangrijk zoveel mogelijk krachten dezelfde kant op te bewegen, het moet van alle kanten komen. Door studenten nieuw op te leiden. Door uitvoerende professionals bij te scholen. Door managers te overtuigen. En een belangrijke impuls zou zijn als de financiers hun financiering zo zouden aanpassen dat organisaties niet anders kunnen dan herstelondersteunend te gaan werken. Daar ligt een belangrijke schakel.

Een van de manieren om de beweging aan te jagen is het CTI netwerk, om wereldwijd ervaringen te delen, bijvoorbeeld ook met derde wereld landen, waar geëxperimenteerd wordt met 'taskshifting'. Dit richt zich op het leren van basisvaardigheden van zorg en hulp aan niet-professionals of andersoortige professionals, er van uitgaand dat para-professionals beter zijn dan geen professionals. 'Train who is available'. Twee andere voor ons interessante projecten zijn 'Bridges' en 'Fair weather lodge'. Voor het eerste project zijn peers getraind in CTI. Vervolgens zijn zij frequente bezoekers van emergency services gaan identificeren, om ze vervolgens casemanagement aan te bieden om uit de 'revolving door' van straat en crisis te komen. Zo fungeren zij als brug tussen de personen en de formele ondersteuning. De resultaten hiervan waren veelbelovend. Het tweede project richt zich op het versterken van sociale banden van dak- en thuislozen. Die vormen vaak binnen opvang sociale banden met andere bewoners. Zodra ze zelfstandig gaan wonen verdwijnen deze banden. Het 'Fair weather lodge' programma probeert dit te ondervangen door groepen bewoners gezamenlijke huisvesting te bieden. Zodra een groep zich vormt, werken zij toe naar gezamenlijke uitstroom. In beide gevallen gaat het erom de transitie naar stabiele huisvesting zo goed mogelijk vorm te geven.
Dan en Sally proberen via het netwerk een verandering te stimuleren in praktijk, onderwijs en onderzoek, een inspiratie voor het werk dat wij doen in Nederland. Als aanmoediging daarvoor zagen wij in de centrale hal van het gebouw een grote foto, die we graag met jullie delen:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten