donderdag 24 januari 2013

Skid Row Housing Trust

Skid Row, het doet denken aan de film District 9, waar aliens door de overheid geforceerd worden om in een soort getto te wonen, zodat de 'normale mens' geen last van hen heeft. Een dokter doet daar onderzoek en raakt besmet, en ook hij wordt uiteindelijk een alien en wordt verstoten door zijn medemens en tegelijkertijd als een belangrijke schakel gezien die door de overheid gebruikt kan worden. Dakloos worden, in Amerika kan het ieder overkomen. Over Skid Row is een documentaire gemaakt. Op youtube zijn meerdere filmpjes te vinden om een impressie te krijgen. Want in woorden is het niet te beschrijven. Wat ons bezoek in Skid Row heftig maakt - naast het zien van al die mensen in erbarmelijke omstandigheden - is het grote contrast dat wij hebben ervaren die dag. We begonnen de dag bij de University of Southern California, een privé universiteit met een enorme campus te midden van 'the hood'. Vervolgens reden wij door Skid Row en hadden daar onze afspraak. We sloten de dag af in Hollywood. Het is niet voor te stellen hoe groot het contrast is tussen arm en rijk, op zo'n relatief kleine afstand.
 
Skid Row is een wijk waar voornamelijk dak- en thuisloze mannen en vrouwen wonen met psychiatrische problematiek. In de jaren 70 heeft Los Angeles besloten om de daklozenpopulatie te concentreren en vasthouden binnen het Skid Row gebied, om daar vervolgens hulp- en dienstverlening te centraliseren. In de wijk worden allerlei soorten wooncomplexen (om)gebouwd om hen te kunnen huisvesten.

Skid Row Housing Trust ontwikkelt, managet, en exploiteert huizen voor dak- en thuisloze mannen en vrouwen in Los Angeles. Ook biedt 'The Trust' blijvende ondersteuning bij ziekte, armoede en verslaving. Want alleen een huis aanbieden, bleek niet effectief te zijn. Daarom ontwikkelde 'The Trust' een 'Supportive Housing Program'. Dit programma verbindt Trust bewoners met hulp- en dienstverlening die zij nodig hebben om barrières te overwinnen die hen in het verleden weerhield in het behouden van een huis. De ondersteunende begeleiders bestaan uit sociaal werkers (MSW) en peer specialists en vormen casemanagement. Sommige peer specialists wonen in het gebouw zelf. Later is The Trust 'wrap-around supportive services on-site' aan gaan bieden en gaan werken vanuit de Housing First perspectief. Het blijkt een goede zet te zijn geweest:

'Recognizing that the service delivery system is fragmented and difficult to access, the Skid Row Collaborative integrated mental health treatment, primary health care, substance abuse recovery, money management, benefits advocacy, and other social services in permanent housing. The results were overwhelmingly positive – 85% of chronically homeless individuals with an average length of homelessness of over 8 years, severe mental illness, and co-occurring disorders were able to maintain their housing.'

In hun laatste nieuwsbrief presenteren zij zeer interessante cijfers over kosten.

Een van hun nieuwste projecten is de 'New Genesis'. Zie ook de nieuwsbrief. De 'New Genesis' biedt 106 permanente ondersteunende huisvesting voor bewoners met een laag inkomen en artiesten in een 'mixed use, mixed income building'. 78 woningen zijn bedoeld voor voormalig dak- en thuislozen met dubbele diagnose, 20 voor bewoners met een laag inkomen en 8 huizen voor artiesten. Op de begane grond worden kleine ondernemingen - restaurant, mini market, et cetera - gehuisvest die de lokale economie moeten stimuleren. Ook worden kantoorruimtes aangeboden voor ondersteunende diensten. 

Een ander nieuw project is de 'Star Apartments' en heeft het nieuws gehaald. Het wordt als de toekomst in huisvesting gezien in schaarse tijden. Bij dit project stapelt The Trust geprefabriceerde huizen op een oude parkeergarage. In andere gevallen verbouwt en renoveert The Trust oude hotels of leegstaande panden om tot huisvesting.

Voor Je Eigen Stek is dit een zeer interessante voorbeeld. Op het moment zijn de bewoners van Je Eigen Stek, in samenwerking met HVO-Querido, architect Hein de Haan, gemeente Amsterdam en woningcorporatie Eigen Haard een concept aan het ontwikkelen voor het verbouwen van leegstaande kantoorpanden. Het staat nog in de kinderschoenen, en is een veelbelovend initiatief. 

Hoewel de Skid Row Housing Trust enorm inspirerend en leerzaam is, is het de vraag in hoeverre dit idee past in de vermaatschappelijking van de zorg. Enerzijds biedt het zelfstandige huisvesting met blijvende ondersteuning aan chronische dak- en thuislozen, waarvan de resultaten en cijfers positief blijken te zijn. Anderzijds concentreert The Trust een populatie in een gebied en lijkt het de afstand met de 'samenleving' te behouden. Een combinatie van Housing Trust model met het model van Housing First als volgende stap op het eerste model, lijkt daarom een zeer interessante om verder over na te denken. Een initiatief dat Je Eigen Stek heeft genomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten