dinsdag 5 maart 2013

What's going on with WRAP in the Netherlands?

Het laatste weekend van onze reis bezoeken we de 'WRAP around the world conference' in Oakland. Deze conferentie is bedoeld voor alle mensen over de hele wereld die betrokken zijn bij WRAP. Op de conferentie ontmoeten we inderdaad mensen van 'all around the world'; van Ghanezen tot Australiërs en van Schotten tot Japanners. Indrukwekkend om samen te komen met een internationale groep van zo'n zeshonderd mensen die allemaal bezig zijn met WRAP!


WRAP is de afkorting van 'Wellness Recovery Action Planning' en is een zelfmanagement tool die bij allerlei verschillende doelgroepen ingezet kan worden. WRAP is ontwikkeld door een groep cliënten,  met als leider Mary Ellen Copeland, die zich niet gehoord voelden in de psychiatrie. In Nederland wordt WRAP vooralsnog alleen in de GGZ gebruikt. Een WRAP maken houdt kort gezegd in dat een opschrijft wat je nodig hebt om een zo prettig mogelijk leven te kunnen leiden en wat je nodig hebt/wilt op het moment dat je toch in crisis raakt. Dit kan gaan over bepaalde medicatie die je niet wilt slikken, de plek waar je eventueel opgenomen zou willen worden etc. Je leert hoe je een eigen WRAP kan maken in een training die wordt gegeven door zogenaamde 'WRAPfacilitators'. Deze WRAPfacilitators zijn vaak, maar zeker niet altijd, ervaringsdeskundigen. In Nederland zijn alle WRAPfacilitators ervaringsdeskundigen.

Over het algemeen zijn de bezoekers van de conferentie zelf WRAPfacilitator maar er komen ook mensen die, net als wij, op een andere manier bij WRAPbetrokken zijn
Paulina, die zich in haar promotieonderzoek richt op WRAP in Nederland, geeft een workshop over de ontwikkelingen en bijbehorende vraagstukken rondom WRAP in Nederland.
De workshop vindt plaats op de laatste dag van de conferentie na de lunchpauze, dit geeft ons gelukkig wat tijd om alles klaar te zetten in het zaaltje waar Paulina haar workshop zal gaan geven. Vol spanning wachten we af wie er zullen aanschuiven om naar het Nederlandse verhaal over WRAP te luisteren. Langzaam druppelen de belangstellenden binnen, uiteindelijk hebben we een enthousiaste club met drie mensen uit Japan en een groepje mensen uit de States.

Na een korte voorstelronde begint Paulina met de aanleiding voor haar promotie onderzoek "Who knows?!" naar de inzet van WRAP in Nederland. Verschillende organisaties wilden onderzoek laten doen naar, en praktijken ontwikkelen omtrent  de inzet van ervaringsdeskundigheid in hun organisaties, de invoering van  WRAP is daar een onderdeel van. WRAP in Nederland is nog betrekkelijk nieuw. Vorig jaar zijn de eerste ervaringsdeskundigen getraind tot WRAPfacilitator, door WRAPtrainers uit de States en uit Schotland. Bij het invoeren van WRAP in Nederland zijn het kenniscentrum Phrenos en de HEE! beweging actief betrokken geweest, Marianne van Bakel en Dienke Boertien spelen hierbij een belangrijke rol.
De eerste WRAPgroepen  in Nederland draaien inmiddels. Daarnaast wordt er inmiddels alweer een nieuwe groep ervaringsdeskundigen getraind om WRAPfacilitator te worden. WRAP breidt zich dus uit in Nederland ! Het werken met een nieuwe tool als WRAP gaat echter niet zonder slag of stoot. Een aantal van de knelpunten die de ervaringsdeskundigen in Nederland ervaren rondom het werken met WRAP brengt Paulina in met als doel om met de aanwezigen ervaringen over deze knelpunten uit te wisselen.

De eerste stelling die wordt besproken is; 'WRAPfacilitators vinden het soms lastig om zich helemaal aan de waarden van WRAP te houden omdat zij werken binnen de kaders van het medisch model'.
Mensen uit de groep geven aan dat ze dit herkennen en dat het belangrijk is om in gesprek te blijven gaan met elkaar over hoe je de krachten en het gezonde deel van iemand centraal kan stellen i.p.v. te focussen op de diagnoses en ziekte. Daarnaast moet WRAP bekend worden binnen de  organisatie waar vanuit de trainingen gegeven worden. Er moeten gesprekken zijn tussen mensen die werken met WRAP en mensen die werken volgens het medisch model; 'this way they coexcist better!', aldus een van de deelnemers.

De volgende stelling is; 'Hoe betrek je professionals bij de WRAP?'
Hoe weet je bijvoorbeeld of de wensen die jij opneemt in je WRAP ten tijde van een crisis ook daadwerkelijk worden uitgevoerd door de betrokken hulpverleners?
Interessant is dat een deelnemer uit de staat Oklahoma vertelt dat een ondertekende WRAP daar  rechtsgeldig is. Een andere deelnemer brengt in dat zij haar WRAPcursisten adviseert om  betrokken hulpverleners de WRAP te laten ondertekenen.In sommige gevallen is het in de States zo dat de WRAP in je digitale dossier is opgenomen en dat alle hulpverleners die je dossier openen zien wat de wensen van die persoon zijn in tijden van crisis.

 Dit zijn allemaal interessante ideeen om over door te praten.... Jammer genoeg moeten we gezien de korte tijd; 50 minuten, die we hadden voor de workshop  tijdens een heel interessant gesprek toch gaan afronden. Het was erg interessant om met betrokkenen vanuit verschillende landen inhoudelijk op het werken met WRAP in te kunnen gaan. Er is zeer waardevolle input geleverd die de betrokkenen bij WRAP in Nederland mogelijk weer een stuk op weg helpen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten