dinsdag 24 maart 2015

Who Knows?! Documentaire over ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid is online!

Steeds vaker brengen ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring in binnen de hulpverlening en het onderwijs. Maar wat is nu precies hun bijdrage? Die vraag staat centraal in de film 'Ervaringskennis'.

De documentaire toont hoe ervaringsdeskundigen zich inzetten in uiteenlopende beroepsprakijken als de geestelijke gezondheidszorg (GGz), de verslavingszorg en de maatschappelijke opvang. Binnen deze sectoren is steeds meer aandacht voor ervaringskennis van (voormalig) cliënten. Intussen is ervaringsdeskundigheid nog een relatief nieuw fenomeen. Om meer zicht te krijgen op relevante kwesties rondom de inzet van ervaringsdeskundigheid in de diverse beroepspraktijken is het Who Knows?!-project gestart met een RAAK-subsidie. De Hogeschool van Amsterdam (HvA), Arkin, GGz inGeest, HvO-Querido en het Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid (IGPB) werken hierin samen om opgedane ervaringen en kennis te verdiepen en te verspreiden. Doel is bovendien om de praktijken waarbinnen ervaringsdeskundigen worden ingezet verder te ontwikkelen. Dit initiatief is nu onderdeel van de Wmo-werkplaats Amsterdam. Meer informatie over dit onderwerp en de uitkomsten van het onderzoek zijn hier te vinden.

Deze documentaire is geschikt als inleiding voor (potentiële) ervaringsdeskundigen, onderwijs, professionals, beleidsmedewerkers en anderen die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. Onderdelen kunnen gebruikt worden om te bespreken ter verdieping.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten