vrijdag 8 november 2013

Uitnodiging studenten sociaal werk in de M.O. & GGZ 12 december 2013


Hoe ondersteun je herstel? Welke instrumenten en interventies zijn daarvoor beschikbaar? Wat kan je doen om participatie te stimuleren bij groepen bewoners? Wat betekend een ervaringsdeskundige collega voor jou? En hoe maak je de aansluiting in de wijk? Op steeds meer plekken in de maatschappelijke opvang en langdurige ggz spelen deze vragen. Dit biedt kansen en uitdagingen voor huidige en toekomstige sociaal werkers. De HvA wil studenten hierop goed voorbereiden en dit ook meehelpen ontwikkelen. Daartoe start in 2014 het uitstroomprofiel 'Integraal sociaal werk', waarbinnen we met studenten, werkveld, kenniscentrum en onderwijs gaan werken aan integrale vraagstukken en innovatieve aanpakken in het sociaal werk, in de wijk, maar ook juist in de langdurige hulpverlening, zoals de maatschappelijke opvang en de ggz, bij organisaties zoals het Leger des Heils, de Volksbond, HVO-Querido, Arkin, InGeest, etc.

In de aanloop naar dit programma willen wij graag samen met huidige stagiaires, deeltijd/duale studenten, praktijkbegeleiders en stagedocenten die in deze sector werken verkennen welke kansen en uitdagingen er zijn. Dit door de komende maanden, tot het einde van het schooljaar, drie bijeenkomsten te organiseren waar wij telkens een inspirerende spreker uitnodigen ter inleiding om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan. Het is dus niet alleen voor ons om input te krijgen, maar ook de bedoeling dat het voor jouw stage of werk een bijdrage heeft. De eerste bijeenkomst bereiden wij inhoudelijk voor, de inhoud van de tweede en derde bijeenkomst bepalen we samen met deelnemers. Tijdens de eerste bijeenkomst zullen voorbeelden gegeven worden van beloftevolle en inspirerende voorbeelden en besproken worden hoe deze in de dagelijkse praktijk van de deelnemers ingezet zouden kunnen worden.

Ben jij iemand die werkt / stage loopt /stagiaires begeleidt (vanuit de HvA of als praktijkbegeleider) in de maatschappelijke opvang of langdurige GGZ? Meld je dan aan voor de 1e bijeenkomst, op donderdag 12 december, van 15:00 tot 17:00, op de HvA (Wibautstraat 5a), door te mailen naar A.Huber@HvA.nl. We sluiten af met een borrel, dus het is ook een mooie gelegenheid om te netwerken. Kan je niet maar wil je wel op de hoogte blijven, kan dat natuurlijk ook. Mail dan naar hetzelfde adres. Ken jij iemand die aan dit profiel voldoet, wil je dan de uitnodiging doorsturen?

Aanwezigen krijgen de duo-publicatie 'Begrippenkader ervaringsdeskundigheid en aanverwante begrippen' en 'Ervaringen met ervaringsdeskundigheid', gebaseerd op onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

Hopelijk tot de 12e!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten