vrijdag 30 oktober 2015

Don't preach user involvement, practice it - PowerUs

Afgelopen zomer maakte wij op de EASSW conferentie kennis met Power Us, een Europees netwerk gericht op het betrekken van ervaringsdeskunduigen in sociaal werk onderwijs. Recentelijk was Cecilia Heule, één van de oprichters van Power Us, op bezoek bij de HU, een mooie kans om kennis te maken. Bij de ontmoeting was ook Carla van Slagmaat, verbonden aan de HU, dus een mooi kans om daar meteen mee uit te wisselen. De HvA en de HU werken binnen de HOED (lees hier een verslag van een recent symposium) samen met andere hogescholen (onder meer Fontys en Hanze) aan de inzet van ervaringsdeskundigheid in het onderwijs. Bij de HvA werken wij samen met Team ED voor de inzet van ervaringsdeskundigen, naast de twee ervaringsdeskundigen die in ons team werken. We zijn ook aan het onderzoeken hoe we de ervaringskennis van studenten en docenten kunnen aanspreken. Voor de verdere ontwikkeling hiervan maken wij graag gebruik van ervaringen elders en daarom zijn we blij dat dit netwerk er is.  

Cecilia is het Power Us netwerk begonnen vanuit een onderwijsprogramma dat zij zelf ontwikkeld heeft waarin waarin mensen met ervaring en studenten gelijkwaardig samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken. Zij is met dit programma begonnen vanuit haar eigen werk met de cliëntenbeweging in Zweden. Deelnemers aan het programma hebben een grote variatie in achtergronden, zowel studenten als de mensen met ervaring. De diversiteit dwingt alle deelnemers om stereotypen onder ogen te zien. Ook studenten brengen hun ervaringen in. Cecilia beschrijft hoe ze na het eerste programma helemaal op was, omdat het zoveel energie kost om het in goede banen te leiden en het voor iedereen een positieve leerervaring te laten zijn. De samenwerking ontstaat als alle betrokkenen zich kwetsbaar durven op te stellen. Tegelijkertijd blijft het lastig om gelijkwaardigheid vast te houden. In presentatie en verslaglegging vergeten studenten de mensen met ervaring mee te nemen, omdat dat een academische activiteit is. Cecilia probeert haar ervaringen met het ontwikkelen en uitvoeren van dit programma te verwerken in haar proefschrift. Het vak doet enigzins denken aan een programma aan de NYU waar ervaringsdeskundigen van cliëntgestuurde organisaties en sociaal werk studenten samen plannen voor doorontwikkeling van de cliëntgestuurde organisaties maken.

Samen met de andere ontwikkelaars van het programma is ze gestart met Power Us, met als eerste land Engeland, om dat daar de inzet van service users in onderwijs verplicht is voor de accreditatie. Power Us is gestart als een Europees uitwisselingsproject. Na de afronding daarvan is het doorgegaan als informele netwerkorganisatie, met partners uit verschillende landen. Tegelijkertijd is het netwerk wel al erkend door EASSW (waar we afgelopen zomer waren en waar Power Us een prominente rol had) en het ENSACT initiatief. De volgende stap is een meer formeel netwerk waarbinnen ervaringen, werkvormen en materialen uitgewisseld kunnen worden. De enige eis aan partners is dat ze de doelstellingen van Power Us niet alleen onderschrijven, maar deze ook zelf in praktijk brengen. 
haar om eigen werk een stevigere basis te geven en door te ontwikkelen. De eerste partner in de samenwerking was

Vanaf deze avond is de HvA, samen met de HU, lid van het netwerk. Hoe we hier vorm aan gaan geven is nog onderwerp van gesprek, maar dat we veel gaan leren van de andere partners in het netwerk is zonder twijfel. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten