zaterdag 12 januari 2013

You have to get involved, Housing First & Pathways housing

Na ons bezoek aan het Housing First Resource Center bezoeken wij het hoofdkantoor van Pathways to Housing, de organisatie achter Housing First. Daar spreken wij met Juliana Walker, hoofd van de afdeling training van Pathways to Housing en met Sam Tsemberis, founder en CEO van Pathways to Housing en ontwikkelaar van de Housing First benadering. Housing First is ontwikkeld in de jaren negentig als alternatief voor het stepped-care model. Mensen met 'double trouble' (dakloosheid, psychiatrie en verslaving) krijgen een huis, met intensieve begeleiding, als alternatief voor het eerst 'genezen' in een residentiele omgeving en daarna pas doorstromen naar een huis. Pathways to Housing heeft een handig presskit samengesteld met achtergrondinformatie en onderzoeksresultaten. PBS heeft ook een documentaire gemaakt over Housing First.

Housing First is begonnen met een grant, om een x aantal mensen aan een huis te helpen. Hoe dit gebeurde en voor wie dit precies was, was niet gespecificeerd. Medewerkers van Housing First liepen op straat, zochten mensen op, en boden hun een huis aan. Ondertussen wordt Housing First uit reguliere middelen betaald en worden alle bewoners via een centraal aanmeldpunt van de gemeente geselecteerd. Dit wordt als een beperking ervaren en Pathways heeft zich ook verzet tegen deze ontwikkeling, maar toen werd ze een keus geboden: 'lose the fight over the rules, or lose the program'. Toen hebben ze eieren voor hun geld gekozen. Wat zij concluderen is dat ' a grant gives freedom, regular financing gives stability'. Wel blijven ze moeite hebben met de fundamentele weeffout van de geestelijke gezondheidszorg dat functioneren en ziekte door elkaar haalt. Iemand die veel last heeft van wanen, kan prima functioneren, terwijl iemand die klinisch nergens last van heeft, toch een hoop problemen kan hebben. Hierdoor worden mensen klein gehouden en krijgen ze niet de ondersteuning die ze nodig hebben.
De basis filosofie van Housing First blijft dat het zeer belangrijk is om mensen die zelfstandig gaan wonen te bezoeken. 'You can't put someone in a house and not visit'. Dit zou leiden tot afroming, waarbij alleen goed functionerende consumers succesvol uitstromen. 'Therefore, you have to get involved in the live of people, and stay involved'. Housing First vertrekt altijd vanuit de wensen en behoeften van hun consumers. In bijna alle gevallen is de eerste behoefte een huis, vandaar 'housing first'. Maar zijn ook duidelijk dat een huis een middel is in het herstelproces, en niet een resultaat.

Van oorsprong had Housing First veel (voormalige) peers in de organisatie. Doordat de financierings-eisen steeds strenger werden, werden ook de formele eisen aan medewerkers strenger (qua formele kwalificaties). Veel van de peers zijn daardoor uit de organisatie en het bestuur verdwenen. Dit is nu weer enigzins aan het terugkomen, via o.a. het werk van het Resource Center. Daarbij constateren zij wel dat het makkelijker is om een peer-driven cultuur van de grond af op te bouwen, dan binnen een klassieke organisatie een cultuur te veranderen. Dit komt onder andere doordat er met een vergrootglas naar het functioneren van peers wordt gekeken, terwijl als je met een zelfde vergrootglas naar het functioneren van professionals zou kijken, je waarschijnlijk veel dezelfde dingen zou tegenkomen.

Voor de toekomst willen ze weer meer gaan doen met peer support. Dit gebeurt al via de inzet van gedetacheerde peer experts in de ACT teams, maar ze hebben ook net een grant gekregen om een Soteria huis op te zetten, een peer-run huis voor mensen in psychiatrische nood, opname en langdurig verblijf in de klassieke mental health te voorkomen.
Wij verlieten Housing First met in ons hoofd de laatste stelling van Sam: 'You can't do this work, if not from a foundation of love, for the work you are doing and the people you are doing it for. Everything else follows from that.'

  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten