woensdag 16 januari 2013

Multidimensional Evidence Based Practise


Onze collega Dick Herweg gaf ons één dwingende tip mee. ‘Als jullie in Kansas zijn ga dan in gesprek met Professor Chris Petr over zijn boek Multidimensional Evidence Based Practise’. Vandaag is het zover.

 The University of Kansas

We ontmoeten Professor Petr op the Universityof Kansas. Op de immense campus om precies te zijn, de plek waar 25.000 studenten hun opleiding volgen. Als een ware gastheer neemt hij ruimschoots de tijd om ons te verwelkomen en uitleg te geven over de universiteit en een aantal historische feiten.

De opleidingen bij The School of Social Welfare zien er anders uit dan bij ons. Per jaar studeren er circa 100 Bachelor- en circa 150 Masterstudenten af. Aangezien de Verenigde Staten het land is van de vele keuzemogelijkheden had ik vele verschillende specialisaties verwacht. Toch zijn er maar twee specialisatiemogelijkheden: Klinisch Social Work en Administratief Social Work.

Verder zijn er zo’n 35 à 40 Phd studenten, Michiel wordt al direct gevraagd of hij interesse heeft. Er zijn namelijk 8 internationale plekken beschikbaar. Phd’s in Social Work bestaan nog niet eens zo heel lang, zo’n 20 jaar. Wat ook bijzonder interessant is is dat elke Phd student zo’n 20% van zijn/haar tijd moet besteden aan ‘Social Services’, activiteiten voor de samenleving die onbetaald zijn. Dit idee spreekt mij erg aan en ik zal hier zeker nog verder over nadenken zodra we terug zijn in Nederland. De beweegreden hierachter is helder, je kan hierdoor voorkomen dat onderzoekers teveel in een ivoren toren blijven zitten. Zelf doet professor Petr ook een aantal interessante vrijwilligersactiviteiten die de ‘local community’ ondersteunen.

Professor Petr legt vervolgens uit hoe hij op het idee kwam van Multidimensional Evidence Based Practise. Jarenlang heeft hij studenten begeleid bij onderzoek. Hij stimuleerde zijn studenten om daarbij op zoek te gaan naar Best Practises en wat dit betekent voor Social Workers. Zo’n 10 jaar geleden kwam Evidence Based Work in opmars en het werd gangbaar om dit ook als leidraad te nemen. Wat hij daarbij miste waren voornamelijk de volgende twee punten.

  • Allereerst was er niet veel Evidence Based Onderzoek beschikbaar over alle onderwerpen waar zijn studenten mee bezig waren.
  • Ten tweede bleek het vaak lastig om het onderzoek dat beschikbaar was te plaatsen in de context waar het werkveld dagelijks mee moet omgaan.
Professor Petr toont zich een ware criticus van Evidence Based Work. Iets dat hij mist is dat kwantitatief onderzoek niet als uitgangspunt heeft om te achterhalen hoe je vooruit kan komen (move forward). Onderzoek zou volgens hem meer moeten bijdragen aan de vraag van de praktijk. De vraag van de praktijk is vaak niet zozeer hoe een bepaalde methodiek nou aangescherpt kan worden, maar eerder hoe de praktijk een methodiek het beste kan inzetten en hoe deze aanpast kan worden aan de lokale omstandigheden en behoeften. Ook dit is weer een punt dat ik zeker mee zal nemen in discussies met mijn studenten. Bovendien is het belangrijk dat de opvattingen en meningen van de professionals en ‘consumers’ een plek krijgen. Leg de waarden van de methodiek naast die van de organisaties, professionals, de samenleving én die van de consumers.


Wat als bijvoorbeeld een organisatie verwacht van zijn professionals dat deze een evidence based practise direct overnemen zonder kritische beschouwing of dit hun wel past? Wat gebeurt er dan met de professionals die zich niet kunnen verhouden tot deze methodiek, of wat gebeurt er met cliënten die niet in het plaatje van het model passen? Sommige onderzoekers willen dat je hun modellen koopt, die erg duur zijn. Professionals kunnen echter denken, het werkt bij mij helemaal niet. Elk model heeft echter veel mensen die er helemaal niet van profiteren. Dan kan je de vraag stellen, moet je die mensen dan maar niet helpen (drop out).

Zijn overtuiging is daarom dat waarden ‘multidimensional’ moeten worden meegenomen en niet alleen die van de methodiek. Het is ook belangrijk om helder te zijn over welke waarden dit zijn en regelmatig met elkaar hierover in debat te gaan. Het gaat er niet zo zeer om welke waarden je hebt, als je maar transparant bent over welke waarden je hanteert. Verschillende waarden van verschillende partijen moeten hierin worden meegenomen, dat is heel belangrijk. De herstelbeweging is op dit moment één trend in de Verenigde Staten. Professor Petr attendeert ons erop dat dit een mooi voorbeeld is van een beweging die door consumers is ingezet en die uiteindelijk ook door fundraisers is overgenomen.

We will call you later…
Professor Petr geeft aan dat het allereerst belangrijk is om te beseffen dat lang niet iedereen enthousiast is over zijn ideeën. The School of Education wel, maar Psychology bijvoorbeeld helemaal niet. Dit omdat zij het medische model hanteren en dit model ook dominant is binnen de Amerikaanse sociale sector. Professor Petr legt uit dat hier ook financiële belangen achter zitten. In de Verenigde Staten wordt veel medicatie gebruikt en na een aantal jaar kan het patent van een medicijn aflopen. Door nieuwe ziektes en diagnoses te ontwikkelen zorg je ervoor dat consumenten ook weer nieuwe medicijnen nodig hebben waar vervolgens wel patent op is aangevraagd. Alhoewel ik al bekend was met dit verschijnsel en we dit zelfs bij onze eerstejaars studenten uitgebreid behandelen vond ik het toch verfrissend om te horen. Omdat de meeste organisaties op zoek zijn naar modellen en methodiek die hun accountability vergroten wordt Professor Petr helemaal niet zo vaak uitgenodigd door organisaties. Kortom, zijn verhaal ligt politiek erg gevoelig. Wat hij het vaakste hoort als hij zijn ideeën uitlegt? ‘We will call you back later…’

Tips for education
We vragen aan Professor Petr hoe zijn ideeën een plek kunnen krijgen in het onderwijs. Bovendien ben ik benieuwd hoe ik zijn ideeën helder kan uitleggen aan onze studenten.
Hij geeft ons een heel simpel voorbeeld. Geef de studenten een casus waarbij evidence based onderzoek niet beschikbaar is en/of waarbij het duidelijk wordt dat simpelweg praktisch gezien niet werkt. Wat ga je dan doen? Dan moeten ze terugvallen op common factors en waarom dit belangrijk is. Verder is het belangrijk om de casussen ingewikkeld te maken. ‘Sometimes people are more open to these ideas when something got stuck’. Verder krijgen we van Professor Petr een interessant artikel over Evidence Based Practise wat ik zal gebruiken in bijeenkomsten met onze tweedejaars studenten in het vierde blok. Ik kijk hier nu al naar uit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten