dinsdag 29 januari 2013

Love > Labels


In Oakland bezoeken we ‘PEERS’ (Peers Envisioning and Engaging in Recovery Stories). Als we het kantoor van PEERS binnenlopen voelen we meteen de energie die van deze organisatie uitgaat. We worden opgewacht door Lisa, de directrice, een hele inspirerende en enthousiaste dame. Ze begint meteen honderduit te vertellen over de organisatie en geeft ons een korte rondleiding, het team van PEERS is jong, creatief en multiculti. 

Sinds 2001 is PEERS actief als organisatie door en voor mensen met een achtergrond in de psychiatrie. Ze begonnen met het verzorgen van WRAPtrainingen, WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan, dit is een tool die gebruikt kan worden bij herstel en oorspronkelijk bedoeld is voor mensen met een achtergrond in de psychiatrie. Inmiddels wordt WRAP bij allerlei doelgroepen ingezet. Een WRAPtraining houdt in dat je een aantal keer met een groep mensen bij elkaar komt, onder begeleiding van een facilitator, om een plan op te stellen waarin je beschrijft wat je nodig hebt om je goed te voelen. Dit kan variëren van wekelijks hardlopen tot dagelijks een half uur een soap kijken. Daarnaast beschrijf je in het plan wat signalen van een crisis zijn bij jou en welke dingen je kunnen helpen om een crisis te voorkomen, vervolgens beschrijf je ook in je WRAP wat je belangrijk vindt als je wel in crisis mocht raken, dit kan bijvoorbeeld gaan over welke medicatie je dan wel of niet wilt nemen en wie beslissingen voor jou mag nemen op dat moment. WRAP is bedoeld om mensen de eigen regie over hun leven te geven en te laten houden ook als het niet goed met ze gaat. Daarnaast is het gericht op herstel. De focus ligt namelijk op werken aan gezond blijven in plaats van op het ziek zijn. 
Sinds de start hebben de medewerkers van PEERS aan 15.000 mensen de WRAPtraining gegeven en werken ze inmiddels samen met veel verschillende gemeenschappen waar vanuit ze de trainingen kunnen geven, zoals bijvoorbeeld met kerken in arme wijken maar ook met universiteiten. 

Naast het geven van WRAPtrainingen is PEERS erg actief in de strijd tegen stigmatisering van mensen met psychische problemen. Een van de belangrijkste taken is het beïnvloeden van de publieke opinie over stigma’s rondom psychiatrie. De stigmatisering van mensen met een achtergrond in de psychiatrie is erg groot in Amerika. Volgens Lisa komt dit omdat mensen met psychische problemen de schuld krijgen van het toenemende geweld in het land. De verschillende grote schietpartijen die er de afgelopen jaren zijn geweest worden niet toegerekend aan de wapenindustrie maar aan het gevaar van mensen met een psychiatrische problematiek. PEERS ziet het als een van haar belangrijkste taken om hier openlijk het debat over aan te gaan om zo de publieke opinie te beïnvloeden.Ten behoeve van deze strijd maken ze gebruik van (sociale) media zoals facebook en online talkshows: peers tv. Op facebook kan je een eigen pledge maken, een statement tegen het stigmatiseren en discrimineren van mensen met psychische problemen. 
Het allerbelangrijkst in het tegengaan van  stigma’s is volgens Lisa dat mensen met een psychische kwetsbaarheid hier voor uit durven komen en dat anderen hierdoor ervaren dat we allemaal mensen om ons heen hebben met ervaring in de psychiatrie, dat dit je collega’s, je vrienden of je familieleden kunnen zijn. Het gaat niet om mensen die gevaarlijk en gek zijn. "There is no us versus them, no sick versus well, it's just us, it's all just us"


Geen opmerkingen:

Een reactie posten