dinsdag 8 januari 2013

Center 4 Social Innovation

Ons eerste bezoek van deze reis was aan het Center 4 Social Innovation (C4SI) en het daaraan verwante T3 Institute (Think, Teach, Transform). Het C4SI richt zich op het vinden & verspreiden van goede praktijken, op contractbasis voor de overheid of als commerciƫle activiteiten, bijvoorbeeld via cursussen. Recentelijk hebben ze onder andere de volgende projecten opgezet, of zijn daarbij betrokken:
  • het Homelessness Resource Centre, een nationale verzameling van inspirerende praktijken, tips, adviezen, etc. Aanvullend hebben ze ook subsidie gekregen om praktijken te beschrijven en onderzoeken te verzamelen. 
  • Projects for Assistance in Transition from Homelessness (PATH), een landelijk project, gericht op het verminderen van dakloosheid van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen (waarvoor overigens geen diagnose nodig is, een inschatting van straatwerker of social outreach worker is genoeg). Binnen dit project heeft het C4SI 'technical assistance' geboden, wat neerkomt op het bieden van trainingen, organiseren van bijeenkomsten, adviseren van lokale overheden en organisaties etc. 
  • Critical Time Intervention, een methode ontwikkeld om daklozen die van een onstabiele situatie (straat, ziekenhuis, etc.) verhuizen naar een stabiele situatie (een eigen woning). CTI bestaat uit intensief casemanagement, op verschillende levensgebieden en wil ervoor zorgen dat een duurzame start wordt gemaakt in de net verkregen woning. Het past erg goed bij Housing First, waar we later deze week naar toe gaan. Samen met Columbia University, die het ontwikkeld en onderzocht heeft, waar we ook later deze week naar toegaan, heeft het C4Si een face-to-face en een online cursus ontwikkeld. Deze zijn beide gevolgd met onderzoek. Het rapport hierover wordt nu afgerond, maar wij hebben gister een sneakpreview gehad en het blijkt dat de face-to-face cursisten meer vertrouwen hadden en het beter uitvoerden, maar de online cursisten meer hadden onthouden van de cursusstof. Het lijkt er dus op dat een combinatie het meest wenselijk is. 
Dit is slechts een selectie van de besproken projecten, maar het geeft een beeld van de organisatie, waar ze mee bezig zijn en hoe ze werken.
Het C4SI willen medewerkers in de dak-en thuislozenhulpverlening equiperen met kennis, vaardigheden en tools om betere ondersteuning te bieden. Zij zijn hier in Amerika vaak niet hoog opgeleid, er wordt zelfs gesproken van para-professionals. Dit beperkt de ruimte om goede ondersteuning te bieden. Dit, samen met de tendens om als organisatie in deze sector als eerste te bezuinigen op deskundigheidsbevordering en ontwikkeling, zorgt ervoor dat goede praktijken als bijvoorbeeld Housing First en CTI twee decennia nodig hebben om zich breed te verspreiden. Het C4SI heeft als missie om dit proces te versnellen, door te zoeken naar slimme manieren van kennis en ervaringen delen, als incubator. Daarbij speelt het werken met bewezen effectieve praktijken een belangrijke rol, want: 'without data no dollars'. Als het niet effectief is, krijg je er ook geen geld voor.

In een bezoek van iets meer dan vier uur hebben we face to face en via een conference call met 10 medewerkers gesproken, met zeer verschillende achtergronden, van ervaringsdeskundige tot voormalig social worker en webdesigner. Het C4SI richt zich specifiek op het verzamelen van een diverse groep mensen, zodat zij zo goed mogelijk kunnen inspelen op de uitdagingen waar ze voor staan. Samen proberen zij hun steentje bij te dragen aan een hogere kwaliteit van ondersteuning in de maatschappelijke opvang. De onderliggende gedachte daarbij is dat: 'we're now teaching consumers to be good patients, instead of encouraging them to be good citizens.'

 Het T3 heeft ook een introductiefilm gemaakt:

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten